آکادمی سخنوران

فن خطابه در اسلام

قرآن کریم خود نمونه اعجاز بیان و فصاحت و بلاغت باشد و بیان را یکی از بزرگترین نعمتهای الهی بشمارد:"الرحمن.علم القرآن.خلق الانسان.علمه البیان"

"خداوند رحمان.قرآن را آموخت.انسان را آفرید.او را گفتن آموخت"

و زمانی که در اولین آیات نازل شده بر پیغمبر از قلم و کتابت و نویسندگی نام ببرد،خواه ناخواه هم در خطابه و بیان تحول به وجود می آید و هم فن کتابت رایج و شایع می گردد."اقرا باسم ربک الذی خلق.خلق الانسان من علق.اقرا و ربک الاکرم.الذی علم بالقلم.علم الانسان ما لم یعلم"

"بخوان به نام پروردگارت که آفرید.انسان را از خون بسته ای آفرید.بخوان که پروردگارت از همه کریم تر است.همان که به وسیله قلم آموخت.به انسان آنچه نمی دانست آموخت"

بی جهت نبود که مسلمین،علوم زبان و بالاخص علم فصاحت و بلاغت را با قواعد مخصوصش ابتکار و ابداع کردند.به علاوه شخص پیامبر و حضرت علی (ع) خطیب اول به شمار می روند.

اگرچه در ایام مقارن با ظهور اسلام در عربستان فصحایی همچون امر،القیس وجود داشتند که سروده هایی در معلقات داشتند ولی فصاحت کلام (ع) همه فصحای عرب را به تحیر واداشت و بالاتفاق در برابر کلام او درمانده شده و او را امیر سخن نامیده اند.

ابن ابی الحدید از دانشمندان مسلمان و شارح در نهج البلاغه می گوید:

او پیشوای فصحا و استاد بلغا ست و در شان کلامش گفته اند از سخن خدا فروتر و از سخن بندگان فراتر است و تمام فصحا فن خطابه و سخنوری را از سخنان و خطبه های او آموخته اند و برای اثبات درجه اعلای فصاحت و بلغت او همین مهج البلاغه را که من شرح داده ام کافیست.

عجبا کسی که در مکه متولد میشود و در همان شهر بزرگ میشودو بدون تماس با حکیم و ادیبی به قدری سخنوری مهارت داشته باشد که گویی عالمالفاظ تسخیر او شده  است و هرچه را اراده کند به فصیح ترین وجهی بیان می کند.

از جمله شاهکارهای امام علی (ع) خطبه ای 700 کلمه ای ست که در آن حرف الف وجود ندارد و خطبه ای دیگر که حروف نقطه دار در آن نیست.

مدرس سخنرانی

مدرس سخنوری

آموزش سخنوری و فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان 

آموزش سخنوری و فن بیان

مدرس زبان بدن

مدرس بازاریابی و فروش

مدرس اصول و فنون مذاکره

مدرس غلبه بر اضطراب و کمرویی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .