آکادمی سخنوران

تقطیع

هر چند که گنجایش حافظۀ کوتاه مدت به 2±7 ماده محدود می‌شود، با این حال می‌توان به کمک سازمان دادن مطالب یا تدبیری که تقطیع نام دارد ظرفیت این حافظه را افزایش داد. تقطیع عبارت است از دسته‌بندی اطلاعات به واحدها یا قطعه‌های کمتر. یک قطعه شامل گروهی از ماده‌های اطلاعاتی به هم مرتبط است. برای این منظور، باید از اطلاعات موجود در حافظۀ دراز مدت استفاده کنیم. یعنی با توجه به آنچه که قبلاً آموخته و به حافظۀ دراز‌مدت سپرده‌ایم اطلاعات زیادی را که فراتر از گنجایش حافظۀ کوتاه‌مدت ما هستند دسته بندی کنیم و پس از دسته‌بندی کردن به یاد بسپاریم. برای مثال، اگر بخواهیم این حروف را را: ا‌م‌ش‌راد گ‌ن‌اد‌خچند ثانیه پس از دیدن آنها از حفظ بگوییم، قادر به انجام این کار نخواهیم بود، زیرا تعداد آنها (12 حرف) از گنجایش حافظۀ کوتاه مدت ما بیشتر است. اما اگر با استفاده از اطلاعات موجود در حافظۀ دراز مدت به یاد بیاوریم که این حروف به طور معکوس کلمات خدا نگهدار شما (سه قطعه) را شامل می‌شوند آنگاه به راحتی می‌توانیم آنها را حفظ و تکرار نماییم. پس باید گنجایش حافظۀ کوتاه مدت را، به جای 2±7 ماده، 2±7 قطعه بدانیم.

حال اگر شماره تلفن‌ها را ریتمیک به حافظه کوتاه‌مدت بدهیم که این ریتم ترکیب 2 یا 3 رقم  باشد می‌توان دو شماره 8 رقمی را به حافظه کوتاه‌مدت سپرد. البته گاهی شما به شماره تلفنی در دفتر تلفن نگاه می‌کنید. و آنرا از حافظه بلند مدت به یاد می‌آورید. در این صورت تعداد زیادی شماره تلفن را می‌توانید یادآوری کنید.

 

مدرس سخنرانی:استاد حسینیان

مدرس سخنوری:استاد حسینیان

آموزش سخنوری و فن بیان:استاد حسینیان

آموزش سخنرانی و فن بیان :کانون سخنوران

آموزش سخنوری و فن بیان:استاد حسینیان

مدرس زبان بدن:استاد حسینیان

مدرس بازاریابی و فروش

مدرس اصول و فنون مذاکره

مدرس غلبه بر اضطراب و کمرویی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .