آکادمی سخنوران

سوفیسم و سفسطه

سوفیسم و سفسطه

در یونان باستان،آموزگان فلسفه را سوفسطائی می گفتند که از شهری به شهر دیگری می رفتند و جوانان را به دور خود جمع میکردند و در ازای حق الزحمه به تدریس می پرداختند.

سوفسطائیان خطابت و جدل و دیگر فنونی را که برای موفقیت های اجتماعی و سیاسی لازم بوده است را به شاگردان خود می آموختند. آن ها به دلیل نگاه تاریخی به تاریخچه ی 500 ساله ی گذشته ی فلسفه در یونان، به این سوال اساسی برخورد کردند:"چرا پس از گذشت این همه زمان، هنوز معیاری برای حقیقت مشخص نشده است" و برای حقیقت 3 حالت قائل شدند:

1-حقیقت ای وجود ندارد.

2-حقیقتی وجود دارد، اما قابل شناخت نیست

3-حقیقتی وجود دارد،برای عده ای قابل شناخت هست،اما قابل انتقال نیست.

و به همین دلایل ، آنها جزو کسانی بودند ک هبه قسمت اعظم بحث معرفت شناسی،یعنی " امکان معرفت" پرداختند.در نتیجه سوفسطائیان،قائل به این امر شدند که بحث بر سر حق و حقیقت بی فایده است و بهتر است به فن بیان و خطابه بپردازند و خطابه و فن بیان در آن روزگار به دو دلیل "دعواهای حقوقی بی شمار یونانیان" و "رسیدن به صدرات" حائز اهمیت بود، آن ها همیشه اشخاص و خواهانی را برای آموزش داشتند.

سوفسطایی یا سوفیست در لغت به معنای استاد، دانشور و زبردست است.شخصی که در امور زندگی هوشمند و زیرک است.

سوفیست در کل به معنی "معرفت پیشه " است.سوفیست لقبی بود که فیلسوف ها بر ایشان نهاده بودند و معانی منفی داشته است که بر خلاف اصطلاح" فیلسوف" که به معنای "عاشقان معرفت" می باشد و به سوفیست ها متذکر می شدند:شما معرفت پیشه اید؛ نه عاشقان معرفت.

برخی از این آموزگاران بر اثر افراط تفکر عمومی را بر ضد خود چرخاندند و باعث گردید تا گارد تاریخی ای به این سو گرفته شود.آن ها به حقانیت و صدق و کذب ادعا کاری نداشته اند،بلکه تنها قصد داشتند تا به شاگردان خود آموزش دهند که چه گونه می بایست در مناظره ها به هر صورت ممکن، حریف را مغلوب کند.

در نتیجه، سوفطائیان در تداول عامه به بی صداقتی فکری و سفسطه گری بدنام شدند.در این معنا، سوفسطائی به اشخاصی اطلاق گردید که با چرب زبانی و مغلطه، از آنچه می دانست ناراست می باشد، به قصد فریفتن دیگران دلیل می آورد و نتیجه می گیرد.

مغالطه  و سا سفسطه جزئی از برهان است که به طور قابل اثباتی در منطق آن ایراد وجود دارد و بنابراین کل برهان را  نامعتبر می سازد .مغالطه ممکن است برای وارونه کردن حقیقت  به کار رود.

مغالطه گر شخصی ست که از روی استدلال نادرست به یک نتیجه  درست یا نادرست رسیده است و ممکن است آن نتیجه را برای نتیجه گیری های دیگری هم به کار گیرد.

تعریف مغلطه به صورت ساده:هرگونه خطا و اشتباه در استدلال یا استنتاج، و اصطلاحی ست برای اشاره به آنچه موجب می شود  استدلالی به خطا رود.

و انواع سفسطه:

1-سفسطه ابهام:این سفسطه به آن معناست که از نوشته یا حرفی که نمی توان برداشت واضح انجام داد نتیجه ای را به نفع خود برداشت کرد.

2-سفسطه تکذیب طرف:این نوع سفسطه به آن معناست که به جای بررسی کردن حرفی که گفته شده به خاطر گوینده حرف،حرف پذیرفته نشود.

3-سفسطه استدلال از مرجع معتبر:زیرا چیزی را به کسی گفته که پیش فرض آن هست که تمام حرف ها ی شخص صحیح است ،حرف پذیرفته می شود، بدون آنکه برای بررسی حرف استدلالی آورده شود.

ابن سینا در ارتباط با روش برخورد با سوفسطائی می نویسد:

"از سوفسطائی می پرسیم که درباره ی انکار خودتان چه می گویید؟آیا می دانید انکار شما حق است، یا باطل است یا شاکید؟اگر از روی علم خودشان به یکی از این امور سه گانه حکم کردمد پس به حقیت اعتقادی اعتراف کرده اند خواه اینکه این اعتقاد، اعتقاد حقیت قولشان به انکار قول حق باشد، یا اعتقاد بطلان آن یا اعتقاد شک در آن، پس انکارشان حق را مطلقا،ساقط است.

و اگر بگویند ما شک داریم،به آنان گفته می شود که آیا می دانید که شک دارید یا به شک خودتان انکار دارید، و آیا از گفتارها به چیز معینی علم دارید؟پس اگر اعتراف کردند که شکاکند یا منکرند و به شی معینی از اشیا عالمند، بنابراین به علمی و حقی اعتراف دارند.

و اگر گفتند :ما ابدا چیزی را نمی فهمیم و نمیفهمیم که نمیفهمیم،و در همه چیزها حتی در وجود و عدم خودمان شاکیم و در شک خود خودمان نیز شاکیم و همه اشیا را انکار داریم حتی انکار به آن ها را نیز انکار داریم، شاید از روی عناد زبانشان بدین حرف ها گویا ست؛پس احتیاج با ایشان ساقط است و امید راه جستن از ایشان نیست.

پس چاره ی ایشان جز این نیست که ایشان را تکلیف به دخول نار کرد زیرا که نار و لانار نزدشان یکی است و ایشان را کتک زد زیرا که آلم و لا آلم برایشان یک است."

 

آموزش سخنوری و فن بیان:استاد حسینیان

آموزش سخنرانی و فن بیان :کانون سخنوران

آموزش سخنوری و فن بیان:استاد حسینیان

مدرس زبان بدن:استاد حسینیان

مدرس بازاریابی و فروش

مدرس اصول و فنون مذاکره

مدرس غلبه بر اضطراب و کمرویی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .