آکادمی سخنوران

جهت متقاعد سازی مخاطبان،اقناع گران

جهت متقاعد سازی مخاطبان،اقناع گران دو نکته حائز اهمیت است:

1- ویژگی شخصیتی پیام دهنده

2- ویژگی های شخصیتی گیرنده پیام

ویژگی های  گیرنده پیام شامل ویژگی های جمعیت شناختی مخاطبان( تعداد، جنسیت، سن، تحصیلات، منافع گروهی و . . .) و ویژگی های شخصیتی مخاطبان و درجه مشارکت فعالانه آن ها در نوع ارتباط تقسیم می شود.

هدف پیام اقناعی تاثیر گذاشتن بر روی مخاطبان است.این که اثر پیام به چه میزان با گذشت زمان از بین می رود، به عوامل گوناگونی بستگی دارد.اگر مخاطبان پیام را با استدلال و برهان پذیرفته باشند اثر پیام استمرار بیشتری خواهد داشت.همچنین مخاطبان می توانند با تثبیت و تحکیم عقاید کنونی شان و تقویت شان ارزش های قردی و گروهی خود را در برابر پیام های اقناعی مقاومت کنند.

هر ارتباطی در صورتی تداوم خواهد یافت که هر دو طرف ارتباط از جریان آن بهره مند گردند.از طرفی پیام هم از نظر ظاهر باید نیازهای روحی و زیبایی شناسی و سلیقه ای مخاطب را بر طرف کند در غیر این صورت فرستنده پیام هرگز نخواهد توانست پیام خود را به روح و روان مخاطب نزدیک کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .