آکادمی سخنوران

اضطراب در سخنرانی

اضطرابي كه قبل از سخن گفتن ايجاد مي‌گردد ناشي از ترس و نگراني ما از عاقبت و فرجام سخن گفتن ما خواهد بود كه مبادا نتوانيم از عهده‌ي سخن گفتن در حضور ديگران به خوبی بربیاييم و در نهايت مورد تمسخر و يا حتي تحليل منفي ديگران قرار گيريم. اما اضطراب در حين سخن گفتن كه بسياري مواقع نيز رو به افزايش مي‌باشد و يكي از مشكلات بزرگي كه ايجاد مي‌كند از بين بردن تمركز لازم در صحبت كردن است و سبب ساز فراموشي مطالب و ... مي‌گردد ناشي از دو ذهنيت و نگاه غلط ما به سخن گفتن در حضور ديگران است. اصولاً افراد در حين سخن گفتن دو اشتباه بزرگ را مرتكب مي‌شوند: اول به جاي آنكه به جملاتي كه می‌گویند و حرفهایی که مي‌زنند فكر كنند، به اين موضرع فكر مي‌كنند كه ديگران یعنی مخاطبان در حال حاضر به حرفهای آنان چگونه فكر مي‌كنند و در ذهن خود به تحليل ديگران و نظر آنها در خصوص سخن خود مي‌پردازند و همين امر باعث افزايش ترس و نگراني ودر نهايت از بين رفتن تمركز كافي بر روي سخنان خود گشته و سخن را مضمحل مي‌كند و اين نوع نگرش زماني  لطمه‌ي اساسي را وارد مي‌كند كه از نظر تصوير مخاطب نيز پيامهايي به ما ارسال گردد كه حاكي از نگاه منفي حتي يكي از مخاطبان به سخنان ما باشد.

مثلاً چهره‌ي عبوس يكي از مخاطبان در هنگام گوش دادن به سخنان ما مي‌تواند باعث از بين رفتن انسجام ذهني ما شده و كل سخن ما را تحت تأثير خود قرار دهد. دومين اشتباه افراد اين است كه در حين سخن گفتن به جاي آنكه به جمله‌اي كه در حال حاضر مي‌گويند بیاندیشند به جمله يا جملاتي كه بعد از آن مي‌خواهند بگويند فكر مي‌كنند و اين بدين خاطر است كه نگرانند مبادا جملات بعدي را فراموش كنند و همين امر باعث مي‌گردد كه دچار شكست ذهني شده و بسياري از مواقع هم جمله‌اي که در حال گفتن آن هستند را از ياد برده و هم جمله‌اي كه بعد از آن قرار است بگويند را نيز فراموش مي‌كنند و اين خود باعث از بين رفتن همه‌ي نظم ذهني نسبت به سخن و موضوع مزبور خواهد شد. همين دو اشتباه و دو نوع ذهنيت غلط كافي است تا اضطراب در حين سخن گفتن را ايجاد نموده و حتي افزايش دهد و در نهايت به عدم توانايي در سخن گفتن نيز بيانجامد.

مدرس سخنرانی:استاد حسینیان

مدرس سخنوری:استاد حسینیان

آموزش سخنوری و فن بیان:استاد حسینیان

آموزش سخنرانی و فن بیان :کانون سخنوران

آموزش سخنوری و فن بیان:استاد حسینیان

مدرس زبان بدن:استاد حسینیان

مدرس بازاریابی و فروش

مدرس اصول و فنون مذاکره

مدرس غلبه بر اضطراب و کمرویی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .