آکادمی سخنوران

آموزش حرفه ای سخنرانی در جمع

1-ارزیابی

با ارزیابی خود می توانید در برنامه های آینده،خود را ارتقا دهید و در نهایت ،به خوددقت نمایید که چگونه اتفاقات غیر منتظره را هدایت می کنید،مانند عطسه و یا سوال مخاطبی که آمادگی ذهنی جهت آن ندارید.

2- تمرکز بر پیغام

در هنگام سخنرانی،کوچکترین فکری نسبت به جایگزین نداشته باشید ،بلکه تنها بر تاثیر گذاری کلام خود و انتقال پیغام تمرکز نمایید.

3-کلام با خود

"تو، می توانی"

اشخاصی که خود را مورد مخاطب قرار می دهند،در هنگام سخنرانی بهتر از افرادی عمل می کنند که از ضمیر "من" استفاده می نمایند.

4- مدیریت کلام

تسلط بر دنیای کلمات،هرگز شرط کافی برای مهارت سخنرانی نیست،اما شرایط لازم آن است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .