آکادمی سخنوران

آموزش سخنرانی و فن بیان مبحث بازاریابی و فروش فصل بیستم

تفاوت بازاریابی و فروش

در دیدگاه بازاریابی قبل از اینکه کالا تولید شود تحقیقات بازار انجام می‌شود، نیازها شناسایی می‌گردد و مشتریان احتمالی شناسایی می‌شوند و رقبا مورد مطالعه قرار می‌گیرند، سپس با توجه به بازار و مشتری ، کالا تولید می‌گردد و با استفاده از حربه خدمات و ارتباطات و کسب رضایت مشتری، فروش شکل می‌گیرد و سازمان به هدف خود (فروش، سود یا گرفتن سهم بیشتر بازار) نایل می‌گردد. اما دردیدگاه فروش، کالا بدون درنظر گرفتن نیاز مشتری و صرفاً با توجه به توانایی و امکانات تولید می‌شود و با کمک تبلیغات، جایزه، تخفیفات وغیره به فروش می‌رسد و نهایتاً اهداف کسب و کار با فشار بر فروش بیشتر محقق می‌شود.  

پیشبینی فروش به کمک منحنی عمر محصول

ثبت تغییرات فروش در یک دوره طولانی، منحنی به وجود می‌آورد که در بازاریابی به نام منحنی عمر محصول یا PLC  معروف است. این محور به چهار دوره: معرفی، رشد، بلوغ و افول تقسیم می‌شود که با استفاده از این اطلاعات می‌توان فروش را برای سال آینده پیش‌بینی کرد

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث با زاریابی و فروش فصل اول

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث با زاریابی و فروش فصل دوم

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث با زاریابی و فروش فصل سوم

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث با زاریابی و فروش فصل چهارم

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث با زاریابی و فروش فصل هفتم

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث با زاریابی و فروش فصل دهم

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .