آکادمی سخنوران

آموزش سخنوری وفن بیان وغلبه بر اضطراب
دوره آموزش حضوری فن بیان و غلبه بر اضطراب  از متقاضیان ثبت نام به عمل می آید
 سر فصل های دوره فن بیان و غلبه بر اضطراب به شرح زیر می باشد:
 
با حضور استاد محمد علی حسینیان بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای در ایران

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .